Điều khoản

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Onlinebank là xâm phạm quyền của Onlinebank. Onlinebank có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).Onlinebank cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền.

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Onlinebank; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Onlinebank.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Onlinebank và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên Onlinebank không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Bình Luận

Không chèn links không liên quan vào trong nội dung bình luận.

Khuyến khích sử dụng tên thật khi bình luận. Không sử dụng các từ khóa trong tên người bình luận (Name). Nếu cố tình vi phạm sẽ bị gỡ bỏ link website hoặc xóa bình luận.

Không sử dụng các từ ngữ thô tục, phản cảm, trái với thuần phong mĩ tục, chóng đối chính sách và vi phạm các quy định của pháp luật.

Khuyến khích đăng tin hổ trợ chia sẽ thông tin bổ ích cho nhau, không đăng tin hoặc cố tình công kích hoặc dùng từ ngữ hiểu nhầm là cạnh tranh với đối tác khác không lành mạnh, nếu phát hiện sẽ đưa vào tin spam ngay mà không cần phải báo trước.

Chỉnh sửa

Onlinebank có quyền bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Onlinebank sẽ đăng thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Onlinebank chứng tỏ bạn đồng ý với những điều khoản sửa đổi, nếu như không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, Onlinebank khuyên bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.